Trang thông tin điện tử Doanh Trí

THỜI SỰ

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 & Triển khai nhiệm vụ năm 2019 Hội Luật gia TP Hồ Chí Minh.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 & Triển khai nhiệm vụ năm 2019 Hội Luật gia TP Hồ Chí Minh.

Năm qua, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh và sự hướng dẫn của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Luật gia Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, từng bước HLG TPHCM đã đạt những kết quả quan trọng, luôn bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác của Hội và việc triển khai thực hiện của các cấp Hội trong việc củng cố và phát triển về tổ chức Hội Luật gia Việt Nam để Hội thực sự là một tổ chức nghề nghiệp mang tính chính trị, xã hội sâu sắc của những người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật; tiếp tục khẳng định các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về sự tham gia của các cấp hội:

TÀI CHÍNH - ĐẦU TƯ

Năm 2018: Cổ phần hóa được 5/85 doanh nghiệp

Năm 2018: Cổ phần hóa được 5/85 doanh nghiệp

Việc chậm phê duyệt phương án cơ cấu lại ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện và khả năng hoàn thành mục tiêu cơ cấu lại DNNN đã đề ra. Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, trong năm 2018, cả nước đã phê duyệt phương án cơ cấu lại của 19 DNNN. Từ khi ban hành Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 về Phê duyệt Đề án cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 đến nay, đã có 35 doanh nghiệp nhà nước và 32 doanh nghiệp thuộc 02 Tập đoàn (EVN, TKV) được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại, trong đó Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cơ cấu lại của 07 Tập đoàn, Tổng công ty.

Duy Tan Tuyen Sinh 2018

PHÁP LUẬT

SỨC KHỎE - TIÊU DÙNG

Ban hành 17 văn bản QPPL trong tháng 10/2018

Ban hành 17 văn bản QPPL trong tháng 10/2018

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 10/2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 17 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 16 Nghị định của Chính phủ và 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 4/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 Trường THCS, THPT Duy Tân

Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 Trường THCS, THPT Duy Tân

Hòa chung không khí tưng bừng phấn khởi của cả nước chào đón năm mới. Nhằm sơ kết những mặt đã đạt được và rút kinh nghiệm cho những hạn chế, đặt phương hướng phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019, Thầy Phan Văn Đồng Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo kết quả giáo dục đào tạo, về học lực, sự chuyên cần, về hạnh kiểm, giáo dục đạo đức của học sinh qua kết quả học tập của học kỳ I.