TRỌNG TÀI WIPO LÀ GÌ? NQ Thụy Phương - Doanh Trí

TRỌNG TÀI WIPO LÀ GÌ?
NQ Thụy Phương

Trọng tài là một thủ tục mà khi tranh chấp được đệ trình bởi sự thỏa thuận của các bên đến một hay nhiều trọng tài viên mà họ sẽ ra quyết định ràng buộc hai bên thực hiện về tranh chấp đó. Khi lựa chọn thủ tục trọng tài, các bên lựa chọn thủ tục giải quyết tranh chấp riêng tư thay vì ra tòa.

Đặc điểm chính của Trọng tài là:

1. Trọng tài là sự đồng thuận

Trọng tài chỉ có thể thực hiện nếu cả hai bên đã đồng ý. Trong trường hợp có thể có phát sinh tranh chấp trong tương lai theo một hợp đồng nào đó, các bên thỏa thuận ghi một điều khoản trọng tài vào hợp đồng có liên quan. Tranh chấp có thể được đưa ra phân xử bằng phương thức trọng tài bằng một thỏa thuận đệ trình giữa các bên. Trái ngược với hòa giải, một bên không thể đơn phương rút khỏi trọng tài.

WIPO (World Intellectual Property Organization) là diễn đàn toàn cầu về dịch vụ, chính sách, thông tin và hợp tác sở hữu trí tuệ, là một cơ quan được tài trợ bởi Liên hợp quốc, với 191 quốc gia thành viên.

Nhiệm vụ của WIPO là dẫn dắt sự phát triển của hệ thống sở hữu trí tuệ (IP) cân bằng và hiệu quả, cho phép đổi mới và sáng tạo vì lợi ích của tất cả mọi người. Nhiệm vụ, cơ quan quản lý và thủ tục của WIPO được quy định trong Công ước WIPO, thành lập WIPO vào năm 1967.

2. Các bên chọn trọng tài

Theo Quy tắc Trọng tài của WIPO, các bên có thể cùng chọn một trọng tài viên duy nhất. Nếu họ chọn có một hội đồng trọng tài gồm ba thành viên, mỗi bên chỉ định một trong số các trọng tài viên; sau đó đồng ý về trọng tài chủ tọa. Ngoài ra, Trung tâm Trọng tài WIPO có thể đề nghị các trọng tài viên tiềm năng có chuyên môn liên quan hoặc trực tiếp chỉ định các thành viên của hội đồng trọng tài. Trung tâm duy trì một danh sách các trọng tài viên rộng khắp, từ các trọng tài giải quyết tranh chấp dày dạn kinh nghiệm đến các chuyên gia có chuyên môn cao, và chuyên gia có chuyên môn cao bao quát toàn bộ vấn đề pháp lý và kỹ thuật của sở hữu trí tuệ.

3. Trọng tài là trung lập

Ngoài việc lựa chọn người trung lập có quốc tịch phù hợp, các bên có thể chọn các yếu tố quan trọng như luật áp dụng, ngôn ngữ và địa điểm của trọng tài. Điều này cho phép họ đảm bảo rằng không có bên nào được hưởng lợi thế sân nhà.

4. Trọng tài là một thủ tục được tín cẩn

Các quy tắc của WIPO đặc biệt bảo vệ tính bí mật của sự tồn tại thỏa thuận trọng tài, bất kỳ thông tin nào được đưa ra trong quá trình thực hiện thủ tục trọng tài và ra phán quyết đó. Trong một số trường hợp nhất định, Quy tắc WIPO cho phép một bên hạn chế quyền truy cập vào các bí mật thương mại hoặc thông tin bí mật khác được đệ trình lên hội đồng trọng tài hoặc cố vấn bí mật của hội đồng.

5. Phán quyết của hội đồng trọng tài là quyết định cuối cùng và dễ thực thi

Theo Quy tắc WIPO, các bên đồng ý thực hiện quyết định của hội đồng trọng tài mà không trì hoãn. Các phán quyết trọng tài quốc tế được thi hành bởi các tòa án quốc gia theo Công ước New York, mà theo công ước này những trường hợp tòa án từ chối phán quyết của trọng tài là rất hạn chế. Hơn 140 quốc gia là thành viên của Công ước này.

NQ. Thụy Phương

Nguồn: https://www.wipo.int

 

Duy Tan Tuyen Sinh 2018

Tin liên quan

Đề xuất 2 phương án trợ cấp người có công

Đề xuất 2 phương án trợ cấp người có công

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công. Trong đó, Bộ đề xuất 2 phương án quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi dành cho đối tượng này.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ

Những vướng mắc, bất cập của Luật Sở hữu trí tuệ khi triển khai thực hiện Hiệp định CPTPP đang được Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ. Bộ Công Thương cho biết, Luật Sở hữu trí tuệ hoàn toàn chưa có quy định pháp luật như yêu cầu của Hiệp định CPTPP. Cụ thể:

Ban hành 19 văn bản QPPL trong tháng 2/2019

Ban hành 19 văn bản QPPL trong tháng 2/2019

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 2/2019, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 19 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 11 Nghị định của Chính phủ và 8 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó, sửa đổi, bổ sung về đối tượng không chịu thuế; hoàn thuế; khấu trừ thuế.

Tòa án quyết định lãi, lãi suất trong bản án

Tòa án quyết định lãi, lãi suất trong bản án

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; trong đó, quy định cụ thể về quyết định lãi, lãi suất trong bản án, quyết định của Tòa án; xử lý việc không trả nợ đúng hạn trong hợp đồng vay tài sản.

Tung tin thất thiệt: Gây hại lớn, phạt quá nhẹ

Tung tin thất thiệt: Gây hại lớn, phạt quá nhẹ

Đối với người tham gia mạng xã hội, cần hết sức tỉnh táo. Trước khi nhấn nút thích (like) hoặc chia sẻ (share), mọi người nên tìm hiểu thông tin thật kỹ, nếu thấy thông tin nào không đáng tin cậy hoặc không thể kiểm chứng thì không nên chia sẻ. Bởi nếu không biết thông tin đó đúng hay sai mà chia sẻ thì không chỉ tiếp tay cho cái xấu, cái sai mà bản thân còn có thể bị xử lý về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật.