Triển khai mạnh mẽ công tác dự phòng nghiện ma túy đối với học sinh, sinh viên

  • www.doanhtri.net
  • 22-05-2020
  • 275 lượt xem
Giúp các em nhận biết về ma tuý. Ảnh minh hoạ
 
Mới đây, trả lời kiến nghị của cử tri TP. Cần Thơ về việc đẩy mạnh công tác giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng sử dụng ma túy trong giới trẻ, nhất là trong HSSV, thế hệ tương lai của đất nước, Bộ GD&ĐT cho biết, cần luôn luôn quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma túy trong trường học.
 
Thời gian qua, công tác phòng, chống ma túy (PCMT); phòng, chống tệ nạn xã hội luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, có nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt và đã đạt được những kết quả quan trọng. Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức triển khai thực hiện, huy động các nguồn lực xã hội cho công tác PCMT đã được các cơ quan, chính quyền các cấp quan tâm.
 
Thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao, Bộ GD&ĐT đã, đang triển khai chỉ đạo ngành Giáo dục thực hiện Thông tư số 31/2009/TT-BGD&ĐT ban hành quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Đề án “Tăng cường năng lực PCMT trong trường học đến năm 2020” cùng nhiều văn bản khác.
 
Ngành Giáo dục cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCMT được thực hiện thông qua các hình thức mít tinh, tọa đàm, hội thảo và sinh hoạt chuyên đề từ Trung ương đến các cơ sở giáo dục.
 
Theo Bộ GD&ĐT, tình trạng tội phạm ma túy diễn biến ngày càng phức tạp, vẫn có một vài HSSV, nhà giáo sử dụng trái phép chất ma túy
 
Để khắc phục tình trạng ma túy và tệ nạn xã hội đã và đang thẩm lậu vào HSSV, Bộ GD&ĐT đã và đang thực hiện các giải pháp sau: Tiếp tục chỉ đạo địa phương, cơ sở giáo dục triển khai các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ GD&ĐT về công tác PCMT đối với HSSV. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực PCMT trong trường học đến năm 2020” theo Quyết định số 1236/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, với những nội dung sau: Tổ chức tuyên truyền PCMT trong trường học; duy trì, phát triển, hỗ trợ hoạt động hiệu quả của Câu lạc bộ “Tuổi trẻ PCMT”;
 
Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục PCMT trong chương trình và hoạt động giáo dục của các cấp học, trình độ đào tạo; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về PCMT; Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy tại các trường học;
 
Phối hợp với Bộ LĐTB&XH xây dựng kế hoạch phối hợp về công tác dự phòng nghiện ma túy đối với HSSV đến năm 2020, sẽ được triển khai mạnh mẽ trong thời gian tới.
 
 

Xem thêm Thời sự