THỰC HIỆN MỘT HỢP ĐỒNG QUỐC TẾ (PERFORMANCE OF THE INTERNATIONAL CONTRACT)

  • www.doanhtri.net
  • 10-09-2020
  • 591 lượt xem

Hôm nay Sinh viên John Nguyễn Quốc Khánh sẽ trình bày đề tài nghiên cứu về việc THỰC HIỆN MỘT HỢP ĐỒNG QUỐC TẾ (PERFORMANCE OF THE INTERNATIONAL CONTRACT). Nhóm nghiên cứu sẽ cùng thảo luận về một tình huống kinh doanh giữa công ty Creusot-Loire, một công ty của Pháp, là kỹ sư dự án xây dựng các nhà máy amoniac ở Nam Tư và Syria. Creusot-Loire đã ký hợp đồng với Coppus Engineering để mua các đầu đốt có khả năng hoạt động liên tục bằng cách sử dụng dầu nhiên liệu nặng với hơi đốt được làm nóng trước đến 260 độ C. Quá trình thực hiện hợp đồng đã xảy ra nhiều trở ngại dẫn đến tranh chấp hợp đồng. 
 
Trong bài trình bày, John và các bạn cùng nhóm cũng đã đưa ra những quan điểm về "Quyền" "Nghĩa vụ" của các bên tham gia thực hiện "Hợp đồng buôn bán hàng hóa quốc tế".
 
Địa điểm học: Viện IBLA 226  Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Tell  : ( 028 ) 39326606 - 09764 74552
Email :  info@ibla.org.vn   Website : www.ibla.org.vn
 
CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
- Đăng ký trực tiếp tại văn phòng viện IBLA  số 226 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3 , Tp. HCM
- Đăng ký và nộp học phí qua tài khoản ngân hàng:
• Chủ tài khoản: Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế
• Số TKNH: 200014851093250 Tại Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu VN ( Eximbank ) - Sở giao dịch 1, Tp.HCM
 
 NỘI DUNG:
 
HỌC PHẦN CỦA TỪNG CHUYÊN ĐỀ
 
1. The International Legal System.
•  Introduction
• Sources of International Law
• The World’s Major Legal Systems
• The United Nations
• The International Court of justice
• Other International Organizations
 
 2. Introduction to Global business.
• WTO
• The WTO Agreements
• GATT’s Major Principles
• Global Business
• Strategies for Penetrating Global Markets
• Expropriation
• Political violence against people 
 
3. International contracts.
• Introduction
•  Sources of Contract Law
• American Contract Law
• Contracts for the International Sale of Goods
•  Formation of the Contract
• Performance of the contract
• Excuses for nonperformance
• Remedies for breach of Contract
 
4. Dispute resolution.
• Litigation 
• Jurisdiction
• Where to Litigate
• What Law governs
• Anticipating Legal Disputes
• The Arbitration Alternative. 
 
5. The North American Free Trade Agreement
• Introduction
• Goals and reservations
• Ratification 
• Trade in goods
• Trade in services
• Special guidelines
• Dispute resolution
• Exceptions and safeguards
 
6. Competition Law.
• Introduction
• Procedural Issues
• Extraterritorial reach of Antitrust
• The Sherman Act
• The Clayton Act
• The Robinson - Patman Act
• The European Community Competition Law
• Global cooperation in Antitrust
 
7. Customs Law.
• Introduction
• The Entry Process
• Assessment of Duties
• Classification
• Valuation
 
8. The European Community 
• Introduction 
• The New Europe
• The Political Institutions 
• Legal Measures in the EC
• The Legislation Process
• The Judicial Institutions
 

Xem thêm Giáo dục