Sớm công bố Đồ án quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc trong năm 2022

  • www.doanhtri.net
  • 22-01-2022
  • 430 lượt xem
Bảo Lộc tập trung chống dịch COVID-19 vừa khôi phục kinh tế. Ảnh: CC
 
Lâm Đồng - Năm 2022, thành phố Bảo Lộc cũng sẽ tích cực phối hợp với các sở, ngành của tỉnh Lâm Đồng để sớm công bố Đồ án quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040 và tổ chức thực hiện.
 
Thành ủy Bảo Lộc vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 08 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2022.
 
Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Thành ủy Bảo Lộc chỉ đạo lần này chính là việc vừa thực hiện linh hoạt, hiệu quả công tác chống dịch, vừa khôi phục, phát triển kinh tế xã hội…
 
Trước những ảnh hưởng mà dịch COVID-19 gây ra cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, Thành ủy Bảo Lộc đề nghị UBND TP.Bảo Lộc tiếp tục triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, nhất là các lĩnh vực quan trọng, đang bị tác động trực tiếp bởi đại dịch COVID-19, tạo nền tảng cho các hoạt động của đời sống kinh tế xã hội, từng bước trở lại trạng thái bình thường mới.
 
Ngoài ra, Thành ủy Bảo Lộc cũng đề nghị chính quyền cần thực hiện tốt định hướng về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh nền kinh tế; phát triển kinh tế số, xã hội số; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử; đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường. Thu hút đầu tư lấp đầy Khu công nghiệp Lộc Sơn; xúc tiến việc lập các thủ tục về quy hoạch Khu công nghiệp Lộc Châu - Đại Lào.
 
Trong năm 2022, thành phố Bảo Lộc cũng sẽ tích cực phối hợp với các sở, ngành của tỉnh Lâm Đồng để sớm công bố Đồ án quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040 và tổ chức thực hiện; thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư; triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025, kịp thời phân bổ và đẩy nhanh vốn đầu tư công năm 2022.
 
Liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn, Thành ủy Bảo Lộc chỉ đạo UBND thành phố cần tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng và trật tự đô thị, lấn chiếm đất công...
 
HỮU LONG   https://laodong.vn/

Xem thêm Bất động sản