SỐ PHẬN MÃ VIỆN
Lời bàn: Nguyễn Đình Đại

  • www.doanhtri.net
  • 02-09-2019
  • 508 lượt xem

Có những kẻ địch mình không nên đánh (Quân hữu sở bất kích).

Danh tướng Mã Viện vào năm 49 sau Công nguyên vì không chịu nghe câu trên nên mới mất mạng một cách lãng nhách.

Âu cũng là nhân quả!

Nguyên vùng Võ Lăng có năm dòng suối nên dân tộc thiểu số ở đây được gọi là dân Ngũ Khê.

Tháng Bảy năm 48, rợ Ngũ Khê xâm phạm nước Đông Hán của Quang Võ Đế. Lưu Thượng đem quân đi dẹp bị quân Ngũ Khê dựa vào địa thế hiểm trở tiêu diệt toàn bộ.

Mã Viện tuổi đã cao lại xin vua cho đi đánh giặc này.

Vua bảo "Khanh tuổi già sức yếu e không chịu được phong thủy nơi ấy"

Viện liền nói "Thần còn mặc áo giáp, cưỡi ngựa được!" rồi nhảy lên ngựa phóng đi cho vua xem, quả nhiên vũ dũng không kém gì thời trai trẻ.

Vua khen xong cho đem bốn vạn binh mã viễn chinh lên miền Võ Lăng.

Tới Hạ Tuyển, phía trước có hai ngả đường dẫn đến Ngũ Khê.

Một ngả chạy qua huyện Sung tương đối bằng phẳng nhưng là đường vòng nên phải đi khá xa, địch dễ phát hiện.

Ngả kia tiến thẳng vào vùng Ngũ Khê nhưng phải ngược một dòng sông và qua một ngọn núi.

Là một danh tướng, Mã Viện chọn ngả thứ hai bất chấp hiểm nguy để đánh bất ngờ vào sào huyệt địch.

Nhưng càng ngược lên cao, dòng sông càng chảy xiết khiến cuộc hành quân vô cùng vất vả.

Đến chân núi, Mã Viện mới hay quân Ngũ Khê đã cố thủ vững chắc trên cao rồi.

Đã vậy chúng lại bí mật chặn luôn đường thủy không cho quân Hán rút về, đẩy Mã Viện vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Quân Hán đành phải sống lẩn quẩn trong rừng.

Thời tiết nóng nực khiến không chỉ binh sĩ, chính Mã Viện cũng bị cảm nặng.

Một lần quân Ngũ Khê ở trên núi hò hét ra vẻ sắp tấn công, Mã Viện lê lết ra ngoài xem rồi uất ức mà chết.

Sinh thời ông từng nói: "Nam tử hán phải được chết trên sa trường, da ngựa bọc thây chứ không được chết trên giường..."

Sáu năm sau khi đánh thắng Hai Bà Trưng, "nam tử hán" Mã Viện đã được "hả lòng".

Tượng Mã Viện được lập tại núi Phục Ba, Quế Lâm thuộc tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc.

Lời bàn: Nguyễn Đình Đại

 

Xem thêm Văn Nghệ