Quảng Nam: Công khai những dự án bất động sản đủ điều kiện chuyển nhượng

  • www.doanhtri.net
  • 14-08-2022
  • 266 lượt xem
(LĐTĐ) Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam, chỉ đạo Sở Xây dựng đăng thông tin lên Cổng thông tin điện tử của Sở này về những dự án bất động sản đủ điều kiện giao dịch, chuyển nhượng theo quy định pháp luật để người dân được biết.
 
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn gửi Sở Xây dựng về việc công khai các dự án bất động sản đủ điều kiện giao dịch theo quy định pháp luật.
 
Theo công văn, sau khi xem xét đề nghị của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có ý kiến chỉ đạo Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đăng thông tin lên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng về những dự án bất động sản đủ điều kiện giao dịch, chuyển nhượng theo quy định pháp luật để người dân được biết.
 
Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có công văn chỉ đạo tăng cường quản lý thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh.
 
Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát các vị trí đất, đoạn đường, tuyến đường chưa có giá quy định tại bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành.
 
Qua đó, kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất đối với từng vị trí đảm bảo phù hợp với giá giao dịch thực tế trên thị trường và giá bán ra của chủ đầu tư dự án đảm bảo hồ sơ, trình tự, thủ tục quy định, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.
 
Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cần thường xuyên khảo sát giá đất để xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch từ chuyển nhượng bất động sản làm căn cứ để tham mưu UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất hằng năm sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế.
 
Còn Sở Tài chính được giao chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, khảo sát giá đất, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất hằng năm sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường theo đúng quy định.
 
Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm thường xuyên phối hợp, cung cấp cơ sở dữ liệu mà người nộp thuế đã kê khai thuế. Trong trường hợp có phát sinh biến động về giá cao hơn giá UBND tỉnh đã ban hành (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất) cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính để tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung bảng giá đất, ban hành bảng giá đất mới và quy định hệ số điều chỉnh giá đất hằng năm kịp thời theo quy định pháp luật về đất đai.
 
Văn Luận    https://laodongthudo.vn

Xem thêm Bất động sản