ƠN NGHĨA KHẮC TÂM
Nguyễn Phương Liên

  • www.doanhtri.net
  • 26-11-2019
  • 340 lượt xem

ƠN nghĩa mãi khắc lòng tạc dạ
THẦY Cô người mở lối con qua
SOI từng nét chữ nở hoa
LỐI đi sáng tỏ thật thà trí tâm

MỞ mang tầm nhìn bao thế hệ
ĐƯỜNG tương lai dâu bể không sờn
CHO ngày rạng rỡ đẹp hơn
CON thầm khắc cốt công ơn dưỡng rèn

VỮNG tin dẫu đường dài gian khổ
BƯỚC đường nhiều vinh nhục hiểm nguy
DẶM trường tham ,hận ,sân ,si
TRƯỜNG đời khắc cốt ân ghi đáp đền

TƯƠNG lai sẽ bừng lên sáng lạn
LAI láng hồn văn Việt yêu thương

ƠN THẦY SOI LỐI MỞ ĐƯỜNG
CHO CON VỮNG BƯỚC DẶM TRƯỜNG TƯƠNG LAI

Thăng Long Thi Nữ  19.11.2019

Xem thêm Tôi viết