NHỚ LỜI THẦY XƯA
Văn Huy Hải

  • www.doanhtri.net
  • 26-11-2019
  • 331 lượt xem

Phải chăng nay đã già rồi
Nên hay nhớ lại cái thời ngày xưa

Cái thời ăn chẳng thấy no
Nghe cơn gió lạnh, co ro dúm người
Đến trường mang chiếc áo tơi
Mũ kè, nón lá mọi người như nhau

Thế mà cảm thấy là giầu
Vì thầy cô dạy những câu để đời
Học văn là học làm người
Các câu ca, ấy là lời mẹ cha
Muốn yêu Tổ Quốc bao la
Hãy yêu làng xóm quê nhà của em
Muốn nói để mọi người tin
Nói theo khát vọng từ tim của mình
Để mai sau gặp điều lành
Phải lo luyện đức chân thành đầu tiên

Lời thầy xưa dạy chưa quên
Về già ngẫm lại, càng thêm kính thầy

Văn  Huy Hải
14.11.2019

Xem thêm Tôi viết