Nắm rõ thông tin cơ bản về sổ mục kê đất đai

  • www.doanhtri.net
  • 10-01-2022
  • 274 lượt xem
Sổ mục kê đất đai là loại sổ được sử dụng khá phổ biến trong những năm 80 - 90 của thế kỉ XX. Ảnh: Chụp màn hình
 
Theo quy định của pháp luật, sổ mục kê đất đai được lập trước ngày 18.12.1980 được coi là một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất. 
 
Sổ mục kê đất đai là gì?
 
Theo Khoản 15 Điều 4 Luật Đất đai 2003, sổ mục kê đất đai là sổ được lập cho từng đơn vị xã, phường, thị trấn để ghi các thửa đất và các thông tin về thửa đất đó.
 
Tuy nhiên, đến Luật Đất đai 2013 đã không còn quy định giải thích sổ mục kê là gì. Thay vào đó, Khoản 1 Điều 20 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định, sổ mục kê đất đai được lập để liệt kê các thửa đất và đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất theo kết quả đo vẽ lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất trong phạm vi đơn vị hành chính cấp xã.
 
Như vậy, hiểu đơn giản, sổ mục kê là loại sổ được lập để ghi các thửa đất theo từng xã, phường, thị trấn và ghi một số thông tin về các thửa đất đó.
 
Những nội dung cơ bản của sổ mục kê đất đai
 
Căn cứ theo Khoản 2 Điều 20 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT, sổ mục kê đất đai gồm các nội dung sau:
 
- Số thứ tự tờ bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính.
 
- Số thứ tự thửa đất, đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất.
 
- Tên người sử dụng, quản lý đất.
 
- Mã đối tượng sử dụng, đối tượng quản lý đất; diện tích.
 
- Loại đất (gồm loại đất theo hiện trạng, loại đất theo giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất).
 
Hiện nay, sổ mục kể được lập dưới dạng số, lưu giữ trong cơ sở dữ liệu đất đai và có in ra để phục vụ việc khai thác thông tin đất đai.
 
Sổ mục kê có giá trị thế nào khi cấp sổ đỏ
 
- Là căn cứ để cấp Giấy chứng nhận, căn cứ xác định hộ gia đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng đất.
 
Theo Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Khoản 1 Điều 18 Nghị định 43/2014/ND-CP, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có sổ mục kê lập trước ngày 18.12.1980 thì được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất.
 
Đồng thời, trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có sổ mục kê được lập trước ngày 18.12.1980 nhưng sổ ghi tên người khác nhưng đến trước ngày 01.7. 2014 vẫn chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định thì được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất nếu đủ điều kiện theo quy định. 
 
- Là căn cứ xác định sử dụng đất ổn định.
 
Theo Khoản 2 Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, sổ mục kê được lập qua các thời kỳ là căn cứ để xác định hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định khi cấp Giấy chứng nhận với điều kiện sổ mục kê có ghi thông tin về thời gian.
 
KIM NHUNG (T/H)   https://laodong.vn/

Xem thêm Bất động sản