KÍNH TẶNG ÂN SƯ
Đoàn Vương Gia

  • www.doanhtri.net
  • 26-11-2019
  • 366 lượt xem

Làm thầy chả thích, chỉ thương trò
Muốn dạy điều hay mới phải lo
Kiến thức nhân gian như biển lớn
Tôn sư trọng đạo chớ phai mờ

Tấm thiệp đơn sơ kính tặng Người
Ơn Thầy dạy dỗ kiếm mạch khơi
Khai Tâm-Trí- Đạo cho lòng sáng
Trọng Đạo Tôn Sư ! Nhớ suốt đời.

20-11-2019
Vương gia

Xem thêm Tôi viết