KHẨU QUYẾT KINH DOANH trong chương trình giáo dục phổ thông, tích hợp Khoa học Xã hội- Do Thầy Nguyễn Đình Đại trình bày

  • www.doanhtri.net
  • 08-04-2021
  • 278 lượt xem
Viện Khoa học Pháp lý IBLA và Tập đoàn giáo dục SEAEDI đang xây dựng Chương trình online learning bao gồm các nhóm chủ đề:
 
1) International Business Law Program (học bằng tiếng Anh)
2) International Business Management Program (học bằng tiếng Anh)
3) Giáo dục phổ thông: Văn học, Khoa học Xã hội, Khoa học Tự nhiên.
 
* Hôm nay Thầy giáo Nguyễn Đình Đại, Phó Chủ tịch Trường THCS, THPT Duy Tân trình bày về KHẨU QUYẾT KINH DOANH trong chương trình giáo dục phổ thông, tích hợp Khoa học Xã hội
 
Kính mời Quý phụ huynh và các em họ sinh cùng tham khảo video sau:

Xem thêm Giáo dục