JICA hoàn thành dự án 5 năm hỗ trợ Việt Nam triển khai thoả thuận Paris

  • www.doanhtri.net
  • 07-02-2020
  • 444 lượt xem
(Chinhphu.vn) - Mới đây, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Bộ TN&MT và Sở TN&MT TPHCM đã phối hợp tổ chức Hội thảo Tổng kết Dự án “Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện các hành động giảm phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia theo cách có thể đo đạc, báo cáo và thẩm tra được (MRV) (SPI-NAMA)”.
 
Hội thảo Tổng kết Dự án “Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện các hành động giảm phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) theo cách có thể đo đạc, báo cáo và thẩm tra được (MRV) (SPI-NAMA”) được tổ chức vào ngày 7/1 tại TPHCM.
 
Tại cấp Trung ương, Bộ TN&MT và JICA đã bắt đầu khởi động dự án SPI-NAMA vào năm 2015 để tăng cường chức năng quản lý Nhà nước nhằm thúc đẩy chính sách giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại Việt Nam, đặc biệt là chuẩn bị thực hiện đầy đủ Thỏa thuận Paris.
 
Trong quá trình hợp tác, Dự án đã hỗ trợ Bộ TN&MT xây dựng Nghị định quy định về lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, cũng như thực hiện đánh giá công nghệ carbon thấp cho các phương thức giảm nhẹ của hành động đóng góp do quốc gia tự quyết định, được Chính phủ Việt Nam cam kết theo Thỏa thuận Paris.
 
Ở cấp địa phương, TPHCM và JICA đã nỗ lực chuẩn bị để cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Thành phố cho giai đoạn sau năm 2020.
 
Theo đó, các chuyên gia Nhật Bản đã tổ chức tập huấn cho cán bộ Sở TN&MT TPHCM về phương pháp sử dụng Mô hình tích hợp châu Á-Thái Bình Dương (AIM) để cụ thể hóa xu hướng phát thải trong tương lai tại TPHCM và xác định các chỉ tiêu giảm thiểu vào năm 2030. Dựa trên kết quả mô phỏng của mô hình, TPHCM có thể thiết lập ưu tiên các hành động giảm thiểu dự kiến trong Kế hoạch hành động mới.
 
Kết quả mô phỏng theo mô hình AIM cho thấy lượng phát thải khí nhà kính tại TPHCM vào năm 2030 sẽ tăng khoảng 2,6 lần so với năm 2016 nếu không có bất kỳ hành động giảm thiểu nào. Mặt khác, nếu có các hành động giảm thiểu hiêu quả, Thành phố có thể giảm khoảng 20% lượng phát thải này vào năm 2030.
 
Kết quả ước tính đã được chia sẻ và tham vấn ý kiến với các bên liên quan tại TPHCM và các khuyến nghị chính sách cho Kế hoạch hành động mới đã được xây dựng và gửi tới Sở TN&MT.
 
Trong khuôn khổ hoạt động thí điểm, các chuyên gia Nhật Bản đã tiến hành đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng của các tòa nhà ở TPHCM và đề xuất một hệ thống báo cáo carbon giống như hệ thống đã được Chính quyền TP. Tokyo áp dụng, giúp giảm 16% tổng mức tiêu thụ năng lượng trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2012.
 
Hệ thống cung cấp thông tin về hiệu quả tiết kiệm điện năng nhờ áp dụng các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả tại các tòa nhà; bên cạnh đó, việc xếp hạng hiệu quả sử dụng năng lượng của Chính quyền Tokyo cũng là động lực thúc đẩy chủ các tòa nhà đầu tư vào các biện pháp tăng cường hiệu quả năng lượng.
 
“Kinh nghiệm của Chính quyền Tokyo về báo cáo carbon rất hữu ích cho TPHCM khi số nhà cao tầng trong Thành phố đang tăng lên nhanh chóng. Hệ thống này cũng sẽ giúp nâng cao nhận thức của người thuê về tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm điện”, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TPHCM cho biết.
 
Trong phạm vi hỗ trợ cho TPHCM, Dự án đã ước tính mức giảm phát thải khí nhà kính dự kiến cho một số cảng biển tại TPHCM. Ông Trần Ánh Dương, Vụ trưởng Vụ Môi trường (Bộ GTVT) xác nhận, kết quả của dự án SPI-NAMA cho cảng biển tại TPHCM sẽ được đưa vào Kế hoạch Quốc gia Phát triển cảng xanh tại Việt Nam đang được Bộ GTVT xây dựng.
 
“Việt Nam, với tư cách là thành viên của cộng đồng toàn cầu, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện Thỏa thuận Paris. Những nỗ lực tích cực của Chính phủ Việt Nam và TPHCM chắc chắn sẽ là minh chứng rõ ràng cho thấy cả chính quyền Trung ương và địa phương đều chủ động đẩy mạnh các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm hiện thực hóa mục tiêu xã hội carbon thấp và tiến tới xã hội không phát thải carbon, góp phần hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển Bền vững”, ông Hiromichi Murakami, Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường toàn cầu của JICA, cho biết.
 
 

Xem thêm Tài chính