Hơn 2 nghìn cuộc gọi đến Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

  • www.doanhtri.net
  • 20-10-2020
  • 234 lượt xem
9 tháng đầu năm 2020, Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người tiếp nhận 2.135 cuộc gọi, tăng 527 cuộc so với cùng kỳ năm 2019.
 
Ông Nguyễn Công Hiệu, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông - Cục Trẻ em cho biết, trong số các cuộc gọi đến Đường dây nóng, có 1.803 cuộc gọi cung cấp thông tin chung về hoạt động của đường dây nóng và phòng, chống mua bán người, 285 cuộc gọi tư vấn về tâm lý, chính sách, các dịch vụ và hỗ trợ nạn nhân, 47 ca chuyển tuyến giải cứu và hỗ trợ nạn nhân của mua bán người.
 
Đối tượng gọi đến Tổng đài phần lớn là người dân (86,1%), thứ hai là người thân, bạn bè của nạn nhân bị mua bán (8,4%). Các cán bộ địa phương, cơ quan báo chí trao đổi những thông tin liên quan đến phòng, chống mua bán người (4,4%). Có 1,1% người gọi tới Tổng đài là bản thân nạn nhân của mua bán người.
 
Số lượng cuộc gọi chuyển tuyến của 9 tháng đầu năm 2020 là 47 trường hợp với 71 nạn nhân trong đó có 7 nạn nhân là nam (chiếm 9,9%), 64 nạn nhân là nữ (chiếm 90,1%); 13 nạn nhân là người dân tộc thiểu số (chiếm 18,3%) và 58 nạn nhân là người dân tộc Kinh (chiếm 81,7%).
 
Trong đó, có 17 trường hợp chuyển tuyến sang các tổ chức phi chính phủ, 14 trường hợp chuyển tuyến sang Công an; 27 trường hợp chuyển tuyến đến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; 03 trường hợp chuyển tuyến đến Bộ đội biên phòng.
 
Về loại hình mua bán người: có 13 ca về kết hôn bất hợp pháp; 11 ca nhằm khai thác tình dục; 6 ca về bóc lột sức lao động; 10 ca bị mất tích; 4 ca bị bắt cóc; 2 ca liên quan đến cho nhận con nuôi và 1 ca về các mục đích khác.
 
Ông Nguyễn Công Hiệu cho biết, đại dịch COVID-9 khiến quá trình giải cứu nạn nhân gặp khó khăn và kéo dài, đặc biệt các ca bị mua bán ở ngoài nước. Một số trường hợp nạn nhân cũng như gia đình, người thân của nạn nhân không xác định được vị trí chính xác của nạn nhân dẫn đến các cơ quan chức năng không thể tiến hành giải cứu và hỗ trợ cho nạn nhân được. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng cán bộ địa phương không hợp tác với Tổng đài trong việc xác minh thông tin và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.
 
Nhật Thy  http://tiengchuong.vn/

Xem thêm Thời sự