FORMATION OF THE CONTRACT (Sự hình thành Hợp đồng) - Taurine Đức Huy

  • www.doanhtri.net
  • 10-09-2020
  • 259 lượt xem

Đây là Chương trình nghiên cứu về Luật Kinh doanh Quốc tế (International Business Law) tại Viện Khoa học Pháp lý IBLA.
 
Hôm nay sinh viên Taurine Đức Huy sẽ trình bày về Chủ đề FORMATION OF THE CONTRACT (Sự hình thành Hợp đồng) và đưa ra tình huống nghiên cứu cho NHÓM cùng thảo luận về tình huống, hợp đồng hình thành trong hoàn cảnh nào? Tại sao xảy ra tranh chấp? Liên quan đến các quan điểm luật pháp quốc tế.
 
Phương pháp nghiên cứu và thảo luận nhóm giúp cho các thành viên dễ tìm ra mấu chốt của những vấn đề cần nghiên cứu và hiểu sâu sắc hơn về bài học.
 
Mời các ông bà, các cô bác cùng xem sự trình bày của nhóm sinh viên nghiên cứu luật quốc tế tại Viện Khoa học pháp lý IBLA nhé.
 
Địa điểm học: Viện IBLA 226  Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Tell  : ( 028 ) 39326606 - 09764 74552
Email :  info@ibla.org.vn   Website : www.ibla.org.vn
 
CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
- Đăng ký trực tiếp tại văn phòng viện IBLA  số 226 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3 , Tp. HCM
- Đăng ký và nộp học phí qua tài khoản ngân hàng:
• Chủ tài khoản: Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế
• Số TKNH: 200014851093250 Tại Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu VN ( Eximbank ) - Sở giao dịch 1, Tp.HCM

Xem thêm Giáo dục