Định hình tương lai của an ninh mạng và niềm tin kỹ thuật số - Khuyến khích đổi mới an toàn và có trách nhiệm

  • www.doanhtri.net
  • 08-11-2019
  • 375 lượt xem

Tăng cường hợp tác toàn cầu để giải quyết các thách thức an ninh mạng có hệ thống và cải thiện niềm tin kỹ thuật số để bảo vệ sự đổi mới, bảo vệ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Khi tiến bộ công nghệ và kết nối toàn cầu tăng tốc theo cấp số nhân trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các rủi ro và các mối đe dọa an ninh hệ thống chưa từng có đang làm xói mòn niềm tin và sự tăng trưởng. Rủi ro không gian mạng và tấn công mạng được xếp hạng trong số năm rủi ro toàn cầu hàng đầu theo Báo cáo Rủi ro toàn cầu của Diễn đàn kinh tế thế giới 2019, thách thức dai dẳng các nền kinh tế, doanh nghiệp, an ninh quốc gia, ổn định quốc tế, cơ hội việc làm và các quyền riêng tư.

Nền tảng của họ dẫn đầu cho một nỗ lực toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ và bảo vệ an ninh mạng như một lợi thế cạnh tranh tạo ra giá trị và cơ hội cho các tổ chức công cộng và tư nhân, và cuối cùng cho tất cả cộng đồng xã hội. An ninh mạng hiệu quả bảo vệ niềm tin vào kỹ thuật số, thúc đẩy sự đổi mới và tiến bộ trong xã hội, nâng cao trách nhiệm xã hội và trách nhiệm của các tổ chức, các tác động tích lũy dẫn đến sự thịnh vượng và hòa nhập kinh tế.

Thông qua hành động hợp tác và hợp tác liên tục trong mạng lưới các nhà lãnh đạo tư nhân của Diễn đàn từ các doanh nghiệp và chính phủ, xã hội dân sự, học viện và các chuyên gia hàng đầu, là nền tảng thúc đẩy một tương lai kỹ thuật số một cách an toàn đưa đến sự thịnh vượng & hòa nhập kinh tế toàn cầu.

Khuyến khích đổi mới an toàn và có trách nhiệm

Dự án này là một phần của Diễn đàn kinh tế thế giới định hình tương lai của nền tảng an ninh mạng & tin cậy vào kỹ thuật số. 

Trung tâm An ninh mạng thế giới đang kiểm tra một cách tiếp cận tiêu chuẩn để các nhà đầu tư đánh giá, giám sát và cải thiện an ninh mạng của các công ty đầu tư mục tiêu hoặc danh mục đầu tư của họ để cải thiện sự hiểu biết về vai trò và trách nhiệm sau đầu tư của các nhà đầu tư trong việc giám sát và giúp phát triển an ninh mạng của các công ty đầu tư. 

Khả năng an ninh mạng đang ngày càng là mối quan tâm trong việc đánh giá tính bền vững lâu dài của một công ty hoặc công nghệ. Trong những năm tới, khả năng thu hút nhân tài, khách hàng và tín dụng của các công ty sẽ được xác định đáng kể bởi khả năng đáp ứng trách nhiệm của họ đối với hệ thống an ninh mạng. Cộng đồng đầu tư cần các thông số và điểm chuẩn khả thi để đánh giá liệu một công ty và hoạt động của công ty có an toàn trên mạng hay không. 

Minh Ngoan Theo nguồn tin Diễn đàn kinh tế thế giới  https://www.weforum.org/

Xem thêm Thế giới