Điện thoại thông minh gây rối loạn tăng động tuổi mới lớn - Doanh Trí

Điện thoại thông minh gây rối loạn tăng động tuổi mới lớn

Nghiên cứu của Hiệp hội Y khoa Mỹ, thanh thiếu niên lạm dụng smarphone dễ kích ứng rối loạn tăng động, mất tập trung (ADHD).

Theo WebMD, nhóm nghiên cứu của Hiệp hội Y khoa Mỹ khảo sát các phụ huynh có con nhỏ. Với câu hỏi: “Những thiết bị đi động số có làm mất tập trung, ảnh hưởng đến tinh thần và hành động của trẻ em không?”, họ đều nhận được câu trả lời “Có thể”.

Chứng ADHD khi lạm dụng điện thoại sẽ ảnh hưởng tới 2 năm sau đó. Ảnh: Mamaschrijft.nl

Chứng ADHD sẽ ảnh hưởng tới hai năm sau đó. Ảnh: Mamaschrijft.nl

Theo tiến sĩ Jenny Radesky thuộc nhóm nghiên cứu, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến triệu chứng ADHD của thanh thiếu niên như gia đình, trầm cảm, hút thuốc hoặc uống rượu, chứ không chỉ riêng các thiết bị di động. Tuy nhiên, lạm dụng điện thoại di động làm gia tăng nguy cơ mắc các triệu chứng này. Thực tế cho thấy cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến các hành vi của trẻ. Nhiều thanh thiếu niên không sử dụng hoặc không lạm dụng điện thoại di động là do những quy tắc của cha mẹ đề ra từ nhỏ. Nhiều gia đình tích cực khuyên con cái hoạt động ngoài trời hơn là ngồi trong nhà dùng điện thoại.

Giáo sư Leventhal, Đại học Y khoa Keck thuộc Đại học Nam California, Los Angeles, cũng đồng tình với nghiên cứu. Ông cho rằng lạm dụng các thiết bị di động góp phần làm gia tăng tỷ lệ ADHD. Giáo sư đã tiến hành các nghiên cứu về tần suất sử dụng mạng xã hội, cứ 6 tháng một lần trong vòng hai năm với 2.600 học sinh trung học. Kết quả, chỉ dưới 500 người không sử dụng các thiết bị di động thường xuyên, tần suất không quá một hoặc hai lần mỗi ngày. Nhiều người liên tiếp gặp các triệu chứng như bốc đồng, không tập trung, mất ngủ.

Lạm dụng điện thoại di động, trẻ sẽ mất tập trung với các hoạt động thực tiễn, ảnh hưởng đến chất lượng học tập và công việc. "Nếu tiếp tục ham mê sử dụng các thiết bị di động, tỷ lệ ADHD tăng 10% theo thời gian", giáo sư Leventhal cảnh báo. 

Thúy Quỳnh      vnexpress.net

 

Duy Tan Tuyen Sinh 2018

Tin liên quan

Ban hành 17 văn bản QPPL trong tháng 10/2018

Ban hành 17 văn bản QPPL trong tháng 10/2018

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 10/2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 17 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 16 Nghị định của Chính phủ và 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 4/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi là Tòa án) giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là việc dân sự); trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự (sau đây gọi chung là vụ việc dân sự) tại Tòa án;

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015

BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015

Bộ luật này quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền viên, cảng biển, luồng hàng hải, cảng cạn, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước về hàng hải và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học.

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự). Điều 2. Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự

LUẬT Ngân sách nhà nước 2015

LUẬT Ngân sách nhà nước 2015

Luật này quy định về lập, chấp hành, kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân sách nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.