Cơ chế giải quyết tranh chấp Thương mại & Đầu tư của cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) - Doanh Trí

Cơ chế giải quyết tranh chấp Thương mại & Đầu tư của cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)

Cộng đồng kinh tế ASEAN thành lập ngày 31 tháng 12 năm 2015, là một thị trường chung, các yếu tố sản xuất, lao động và tiền vốn được tự do di chuyển giữa các quốc gia thành viên. Không có giới hạn đối với nhập cư, di cư, dòng vốn lưu thông tự do giữa các quốc gia thành viên.

Hầu hết các thành viên ASEAN có nền kinh tế thị trường, có những đặc trưng: tất cả các hoạt động sản xuất đều thuộc sở hữu tư nhân, sản xuất được xác định bởi sự tương tác giữa cung và cầu, thông qua cơ chế của hệ thống giá xác định những gì được sản xuất về số lượng hoặc chất lượng. Vai trò của Chính phủ là khuyến khích cạnh tranh giữa các nhà sản xuất tư nhân.

Các nước thành viên ASEAN là thành viên của WTO: Brunei, Indonesia, Malaysia, Myanma, Philippines, Singapore, Thailand (January 1995), Cambodia (October 2004), Vietnam (January 2007), Laos (February 2013).

Không chỉ riêng các nước ASEAN là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà là tiềm năng của một khu vực hội nhập với dân số 600 triệu, GDP 3 nghìn tỷ USD, và triển vọng tăng trưởng, nâng cao vị thế của ASEAN trong con mắt của các nhà đầu tư.

Trong quá trình hội nhập thị trường nội bộ của riêng mình, ASEAN gần đây đã ký kết các hiệp định thương mại tự do với một số đối tác thương mại lớn trong khu vực: Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc và thỏa thuận chung với Úc và New Zealand.

Mục đích chính của ASEAN kể từ khi thành lập nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, cơ chế giải quyết tranh chấp không được đề cập đến trong quá trình thành lập ASEAN Declaration of 1967

Việc tạo ra các chỉ tiêu và cơ chế chính thức để giải quyết tranh chấp đã được gia tăng. Việc đề cập sớm nhất về giải quyết tranh chấp trong một thỏa thuận ASEAN là: 1971 Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality, đã công nhận các mục tiêu của Liên hợp quốc, bao gồm việc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế.

Về thương mại và đầu tư, ASEAN đã phát triển ba cơ chế để giải quyết tranh chấp: 1976 Treaty of Amity and Cooperation , 1996 Protocol on Dispute Settlement Mechanism và 2004 Protocol for Enhanced Dispute Settlement Mechanism

·      Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (Jakarta, Indonesia, 24 February 1976):

Thúc đẩy hợp tác tích cực; Cơ sở bình đẳng, không phân biệt đối xử và cùng có lợi; Cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế vì lợi ích chung của người dân.

Để đạt được công bằng xã hội và nâng cao mức sống của các dân tộc trong khu vực, các bên ký kết: Tăng cường hợp tác kinh tế bằng cách áp dụng các chiến lược khu vực phù hợp để phát triển kinh tế và hỗ trợ lẫn nhau. Sẽ cố gắng hợp tác trong tất cả các lĩnh vực để thúc đẩy khả năng phục hồi của khu vực, dựa trên các nguyên tắc tự tin, tự lực, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác và đoàn kết sẽ tạo thành nền tảng cho một cộng đồng dân cư vững mạnh và hữu hiệu ở Đông Nam Á. Sẽ có quyết tâm và thiện chí để ngăn chặn các tranh chấp phát sinh. Trong trường hợp có tranh chấp về các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp, đặc biệt là các tranh chấp có khả năng gây rối trật tự, hòa bình khu vực, không được đe dọa hoặc sử dụng vũ lực vào mọi thời điểm.

·      The Protocol on Dispute Settlement Mechanism in Manila, Philippineson 20 November 1996:

Các nước thành viên sẽ có cơ hội hợp lý để tham vấn về bất kỳ đại diện nào được thực hiện bởi các nước thành viên khác liên quan đến bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng đến việc thực hiện, giải thích hoặc áp dụng Hiệp định; Các Nước thành viên là các bên tranh chấp có thể bất cứ lúc nào đồng ý với các văn phòng hòa giải, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào và được chấm dứt bất cứ lúc nào; Một khi các thủ tục hòa giải hoặc việc hòa giải chấm dứt, một bên khiếu nại sau đó có thể tiến hành đưa vấn đề lên the Senior Economic Officials Meeting (SEOM).

·      ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (2004)

Nhắc lại Hiệp định khung về tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN đã ký tại Singapore ngày 28/1/1992, sửa đổi bởi Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khung về tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN ký tại Bangkok ngày 15/12/1995 và Nghị định thư về Cơ chế giải quyết tranh chấp ký tại Manila ngày 20 Tháng 11 năm 1996; Nhắc lại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 9 tổ chức tại Bali vào ngày 7-8 / 10/2003, đã quyết định tăng cường thể chế ASEAN, bao gồm cải thiện Cơ chế giải quyết tranh chấp ASEAN.

Đối với các tranh chấp liên quan đến các hiệp định kinh tế ASEAN, các quy định của 2007 ASEAN Charter như một khuôn khổ bao quát cho giải quyết tranh chấp trong ASEAN.

·      Charter of the Association of Southeast Asian Nations:

Hiến chương ASEAN đóng vai trò nền tảng, vững chắc trong việc đạt được một cộng đồng ASEAN bằng cách cung cấp tình trạng pháp lý và khung thể chế cho ASEAN. Nó cũng thống nhất các tiêu chuẩn, quy tắc và giá trị của ASEAN; đặt mục tiêu rõ ràng cho ASEAN: trách nhiệm và sự tuân thủ. Hiến chương ASEAN có hiệu lực vào ngày 15 tháng 12 năm 2008. Khi Hiến chương ASEAN có hiệu lực, ASEAN sẽ từ đó hoạt động theo khuôn khổ pháp lý mới và thiết lập một số cơ quan mới để thúc đẩy quá trình xây dựng cộng đồng của mình.

          Thực tế, Hiến chương ASEAN đã trở thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa 10 quốc gia thành viên ASEAN. Nó cũng sẽ được đăng ký với Ban thư ký của Liên Hiệp Quốc, theo Điều 102, Khoản1 của Hiến chương Liên hợp quốc.

·      Protocol to the ASEAN CHARTER on Dispute Settlement Mechanisms (adopted in Hanoi, Vietnam on 8th April 2010)

Chuyển đổi ASEAN thành một tổ chức dựa trên quy tắc với các cơ chế thực tế, hiệu quả và đáng tin cậy để giải quyết các tranh chấp một cách hiệu quả và kịp thời. Cung cấp giải quyết tranh chấp theo trọng tài. Quy tắc Trọng tài (phụ lụcNghị định thư): chức năng của Tòa án trọng tài; Bên thứ ba; Luật áp dụng; Phán quyết trọng tài; Tuân thủ Thỏa thuận và phán quyết trọng tài.

Các nước thành viên ASEAN cũng là thành viên của Tổ chức thương mại Thế giới (WTO). Với cơ chế giải quyết tranh chấp về thương mại và đầu tư đối với quốc gia ASEAN có liên quan, các nước thành viên có thể tìm kiếm các phương tiện hòa bình và thân thiện để giải quyết các ý kiến khác nhau của họ. Các nước ASEAN vẫn có thêm một cơ chế lựa chọn nữa là giải quyết tranh chấp của WTO.

Kết luận

Thông qua các Hiệp định, Điều ước, Nghị định thư và Điều lệ của ASEAN. Các nước thành viên của ASEAN hài lòng với các thỏa thuận được ký bởi các thành viên,cơ chế được thành lập để giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia thành viên.

Các nước thành viên cũng đã nỗ lực tạo ra một thị trường chung cho ASEAN, một thị trường chung tiềm năng trong khu vực và trên khắp châu Á, cũng như thu hút đầu tư trên toàn thế giới trong quá trình hội nhập toàn cầu. Do đó các tranh chấp có thể phát sinh trong phạm vi rộng hơn và phức tạp hơn về quy mô và số lượng các trường hợp phát sinh.

Cơ chế giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thương mại và đầu tư cần hoàn chỉnh hơn. ASEAN nên thành lập Trung tâm Trọng tài Kinh tế ASEAN để giải quyết các tranh chấp giữa các thành viên, giữa các thành viên và các đối tác bên ngoài ASEAN. Phải có cơ chế để thực thi các phán quyết trọng tài của ASEAN hoàn hảo hơn, mạnh mẽ hơn.

Nhóm nghiên cứu kinh tế - Viện IBLA

Duy Tan Tuyen Sinh 2018

Tin liên quan

Từ 20/10, người bán thực phẩm 'bẩn' bị phạt tới 100 triệu đồng

Từ 20/10, người bán thực phẩm 'bẩn' bị phạt tới 100 triệu đồng

Nếu bị phát hiện chế biến thức ăn từ động vật chết do bệnh dịch, sử dụng chất cấm trong phụ gia... bạn sẽ bị phạt 80-100 triệu đồng. Theo Nghị định 115/2018 có hiệu lực từ hôm nay quy định: Người nào vi phạm một trong những nội dung sau đều bị xử phạt: điều kiện bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu;

Quy định cấm và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong điện ảnh, sân khấu từ 15/11

Quy định cấm và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong điện ảnh, sân khấu từ 15/11

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL quy định việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2018. Thông tư nêu rõ, không sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong các trường hợp sau: 1- Thể hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 9 và Điều 13 Luật phòng chống, tác hại của thuốc lá, trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án các hành vi này; 2- Ca ngợi tổ chức, cá nhân thành công từ sản xuất, kinh doanh thuốc lá; 3- Thể hiện trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh dành cho trẻ em; 4- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Quy định mới về kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 144/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức. Nghị định 144/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về vận tải đa phương thức, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 89/2011/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ là về điều kiện kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế; thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.

Từ 1/7/2019 tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng

Từ 1/7/2019 tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng

Từ ngày 1/7/2019 thực hiện điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công tăng 7%, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, phương án phân bổ dự toán ngân sách Trung ương 2019 báo cáo trên cơ sở dự toán tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2019 là 1.411.300 tỷ đồng.

Sửa quy định xử phạt vi phạm trong bán hàng đa cấp

Sửa quy định xử phạt vi phạm trong bán hàng đa cấp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nghị định trên sửa đổi một số điều của Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh và Nghị định số 185/2013/NĐ-CP

Lập hồ sơ giả mạo để chi ngân sách nhà nước bị phạt 30-50 triệu đồng

Lập hồ sơ giả mạo để chi ngân sách nhà nước bị phạt 30-50 triệu đồng

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị định Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. Dự thảo nêu rõ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước như sau: