Chủ tịch UBND TP.HCM: "Dự án nào chậm, thành phố sẽ điều chuyển vốn. Đơn vị nào không làm tốt, năm sau sẽ xem xét lại việc giao vốn"

  • www.doanhtri.net
  • 26-07-2020
  • 229 lượt xem
Này 23/7 vừa qua, tại cuộc họp đánh giá tình hình tăng trưởng xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định, việc giải ngân vốn đầu tư công đặc biệt quan trọng trong thời điểm hiện tại, có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế.
 
Tại cuộc họp đánh giá tình hình tăng trưởng xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm vào ngày 23/7 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân vốn đầu tư công hơn 48%. Đối với các dự án vốn ODA như Metro 1, Metro 2, hiện thành phố đã làm việc với Chính phủ và các cơ quan chức năng để đẩy nhanh tiến độ. 
 
Riêng các dự án thuộc các sở, ngành, quận, huyện, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị phải rà soát đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án vốn đầu tư công.
 
Ông phát biểu: "Dự án nào chậm, thành phố sẽ điều chuyển vốn. Đơn vị nào không làm tốt thì năm sau sẽ xem xét lại việc giao vốn". 
 
Ông Phong cho biết, thành phố phải giải ngân được khoảng 80% vốn đầu tư công và đến cuối năm 2020, phải đạt hơn 95% vốn đầu tư công được giải ngân như cam kết với Chính phủ.
 
Sở Kế hoạch – Đầu tư TP HCM báo cáo UBND TP những dự án nào khởi công trước ngày 15/10; những dự án khởi công cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Từ đó, lên danh mục các dự án này và có kế hoạch kiểm tra tiến độ thường xuyên.
 
Vào chiều 20/7, tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính Phủ về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án đầu tư, ông Phong cũng nhấn mạnh: "Trường hợp tỷ lệ giải ngân thấp thì không xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 và không chi thu nhập tăng thêm cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án liên quan"
 
Ông Phong cho biết, đối với những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thành phố đã chủ động ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31/12/2019 về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu theo hướng đổi mới phương thức, ứng dụng công nghệ thông tin trong bố trí kế hoạch vốn, theo dõi tiến độ thực hiện, giải ngân...
 
Chủ tịch UBND TP.HCM nói thêm: "Việc giải ngân vốn đầu tư công có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong thời điểm hiện nay, tác động đến tăng trưởng kinh tế. Đây là trách nhiệm của Chủ tịch, của Thủ trưởng các đơn vị. Các đơn vị này phải có trách nhiệm báo cáo với tập thể thường vụ để huy động cả hệ thống chính trị nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án".
 
Q.L   Theo Nhịp sống kinh tế

Xem thêm Tài chính