Chính sách nổi bật về nhà ở, đất đai có hiệu lực từ ngày 15/8

  • www.doanhtri.net
  • 17-08-2022
  • 266 lượt xem
Từ hôm nay (15/8), một số quy định về sử dụng thông tin liên quan đến thị trường bất động sản (BĐS) và hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bắt đầu có hiệu lực.
 
 
Theo Lộc Liên - Lâm Vỹ
Tiền phong   https://tienphong.vn

Xem thêm Bất động sản