Chính phủ ban hành quy định mới về lao động nước ngoài tại Việt Nam

  • www.doanhtri.net
  • 19-01-2021
  • 265 lượt xem
Một người Trung Quốc được kiểm tra khi đến địa điểm kiểm dịch ở Việt Nam
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 152/2020 / NĐ-CP quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trong nước.
 
Văn bằng này quy định người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là người theo hợp đồng lao động; di chuyển trong một doanh nghiệp; thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, dạy nghề, y tế; cung cấp dịch vụ theo hợp đồng; cung cấp dịch vụ; làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo pháp luật Việt Nam; làm tình nguyện viên; phụ trách thành lập văn phòng đại diện thương mại; là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc nhân viên kỹ thuật; tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam;
 
Ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến ​​bắt đầu sử dụng lao động nước ngoài, người sử dụng lao động, trừ nhà thầu, có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đối với từng vị trí mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng và giải trình với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người nước ngoài đến làm việc.
 
Trường hợp thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, người sử dụng lao động phải báo cáo Bộ LĐTBXH hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến ​​sử dụng lao động nước ngoài theo quy định tại Nghị định.
 
Nghị định cũng nêu rõ, trường hợp người nước ngoài thuộc diện quy định tại các khoản 3, 4, 5 Điều 154 Bộ luật Lao động và các khoản 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Điều 7 Nghị định này thì người sử dụng lao động không phải xác định nhu cầu lao động nước ngoài.
 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giải trình hoặc báo cáo về thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, Bộ LĐTBXH, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp nhận hoặc từ chối sử dụng lao động nước ngoài đối với từng vị trí việc làm.
 
Ngoài ra, trước khi tuyển dụng người nước ngoài, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cụ thể về số lượng, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của người lao động nước ngoài muốn sử dụng để thực hiện các gói thầu tại Việt Nam, đồng thời đề xuất việc tuyển dụng lao động Việt Nam cho các vị trí dự kiến ​​sử dụng. người nước ngoài đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện gói thầu.
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam cho nhà thầu hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức ở địa phương khác để giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam.
 
Nếu bên địa phương không thể cung cấp lao động Việt Nam cho nhà thầu trong vòng hai tháng kể từ khi nhận được yêu cầu của ít nhất 500 lao động Việt Nam, thì một tháng đối với yêu cầu từ 100 đến dưới 500 lao động Việt Nam hoặc 15 ngày đối với yêu cầu đối với dưới 100 người lao động Việt Nam thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định nhà thầu tuyển dụng người nước ngoài làm công việc không tìm được người lao động Việt Nam có trình độ.
 
Nghị định cho biết, các nhà thầu phải báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài trong nửa đầu năm và cả năm trước ngày 5 tháng 7 và ngày 5 tháng 1 năm sau. /.
 
 
TTXVN

Xem thêm Tin Pháp luật