Bỏ hay giữ thủ tục chứng nhận đầu tư ra nước ngoài? - Doanh Trí

Bỏ hay giữ thủ tục chứng nhận đầu tư ra nước ngoài?

(Chinhphu.vn) – Đang có những ý kiến khác nhau về việc tiếp tục duy trì thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và đề xuất ngành, nghề cấm đầu tư ra nước ngoài, ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện.
Khoa học và công nghệ là một lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài có điều kiện. Ảnh minh họa

Đây là những vấn đề được nêu ra trong quá trình xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng.

Dự thảo Luật này bổ sung quy định về ngành, nghề cấm đầu tư ra nước ngoài, gồm các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định tại Điều 6 của Luật Đầu tư; và ngành nghề có công nghệ, sản phẩm thuộc đối tượng cấm xuất khẩu và ngành, nghề bị cấm đầu tư ra nước ngoài theo các điều ước quốc tế về đầu tư.

Đồng thời bổ sung quy định về ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện, gồm các ngành: ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, khoa học và công nghệ, báo chí, phát thanh, truyền hình, kinh doanh bất động sản. Bổ sung quy định về thủ tục lấy ý kiến Bộ Ngoại giao đối với dự án đầu tư tại các quốc gia, vùng lãnh thổ đang có chiến tranh, nội chiến, bất ổn về chính trị; quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam chưa thiết lập quan hệ ngoại giao; quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam chưa ký kết các Hiệp định thương mại tự do, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư.

Dự thảo cũng bãi bỏ khoản 1 Điều 64 về điều kiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện thống nhất theo quy định của Pháp lệnh ngoại hối, tuy nhiên vẫn tiếp tục duy trì thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, song với nội dung và thủ tục đơn giản hơn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.

Việc duy trì thủ tục cấp giấy chứng nhận trên đang nhận được những ý kiến khác nhau.

Cụ thể, Bộ Tư pháp cho rằng, đây là một trong những nội dung chưa thể hiện đúng chính sách trong đề nghị xây dựng Luật. Trước đó, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất đổi mới cơ chế quản lý hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo hướng bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và thay bằng cơ chế đăng ký hoạt động chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài tại Cơ quan nhà nước quản lý ngoại hối.

Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xác định rõ mục tiêu quản lý đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài, trên cơ sở đó, xác định phương án tối ưu, bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi cho nhà đầu tư ra nước ngoài; đồng thời, cần bổ sung đánh giá tác động đối với phương án giữ thủ tục trên.

Về nội dung này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hiện có hai luồng ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, cơ chế quản lý hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư không đơn giản chỉ là quản lý dòng tiền mà được xem xét trên cơ sở mục tiêu, địa điểm đầu tư ở nước ngoài nhằm bảo đảm cân đối vĩ mô và phân bổ các nguồn lực đầu tư trong nước cũng như đầu tư ở nước ngoài.

Do vậy, việc bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là chưa phù hợp với điều kiện quản lý của Việt Nam, gây khó khăn trong cân đối vĩ mô và kiểm soát dòng vốn đầu tư ra nước ngoài. Mặt khác, việc áp dụng chế độ đăng ký chuyển tiền ra nước ngoài tại Cơ quan nhà nước quản lý ngoại hối cần được cân nhắc bởi cơ quan này không có thẩm quyền quản lý hoạt động đầu tư, trong đó có hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nhắc tới kinh nghiệm của Trung Quốc vẫn đang thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư ra nước ngoài. Theo đó, dự án đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước Trung ương và Dự án có quy mô lớn ( từ 300 triệu USD trở lên) phải được xem xét, chấp thuận của Ủy ban cải cách và phát triển; các dự án khác, tùy thuộc mục tiêu, quy mô, tính chất có thể được phân cấp cho Ủy ban cải cách và phát triển Quốc gia và Bộ Thương mại, Sở Thương mại.

Ngoài ra, Ủy ban Giám sát và quản lý tài sản nhà nước Trung ương và cấp tỉnh được quyết định các dự án của doanh nghiệp nhà nước thuộc quyền quản lý của mình. Cục Quản lý Ngoại hối thuộc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc theo dõi và quản lý các giao dịch liên quan đến đầu tư ra nước ngoài (tương tự như chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện nay).

Loại ý kiến thứ hai đề nghị bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và thay bằng cơ chế đăng ký hoạt động chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài tại Cơ quan nhà nước quản lý ngoại hối. Việc bỏ loại giấy này không phải là giải pháp nhằm tự do hóa dòng vốn đầu tư ra nước ngoài, đồng thời cũng không đồng nghĩa với việc từ bỏ hay nới lỏng quản lý nhà nước đối với hoạt động này mà chỉ nhằm thay đổi phương thức quản lý nhà nước từ chế độ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sang chế độ quản lý, sử dụng dòng vốn đầu tư ra nước ngoài trên cơ sở phân định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư và trách nhiệm của từng cơ quan quản lý chuyên ngành.

Do còn có ý kiến khác nhau về vấn đề này, ngoài phương án bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài như đã đề xuất trong đề nghị xây dựng Luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị lấy ý kiến về phương án giữ nguyên thủ tục này như quy định hiện hành của Luật Đầu tư. Phương án này không làm phát sinh chính sách mới so với Luật Đầu tư hiện hành nên không thuộc đối tượng phải đánh giá tác động chính sách theo quy định tại Điều 35 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Có nên hạn chế đầu tư ra nước ngoài?

Bộ Tư pháp cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình cơ sở đề xuất các ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện. Bộ này cho rằng, về chủ trương, việc đầu tư ra nước ngoài, nếu không ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, rửa tiền, chuyển vốn bất hợp pháp ra nước ngoài và xâm phạm các lợi ích quốc gia khác thì không nên hạn chế. Đối với vấn đề ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng thì tuân thủ theo quy định của pháp luật tại nước sở tại. 

Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình lý do đề xuất bổ sung quy định có ý kiến của Bộ Ngoại giao trong trường hợp đầu tư tại một số địa bàn, tránh tạo thêm thủ tục hành chính không cần thiết.

Về nội dung này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, việc bổ sung quy định về ngành, nghề cấm đầu tư ra nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài có điều kiện là cần thiết, nhằm góp phần nâng cao tính minh bạch, khả thi trong việc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Trong số 06 ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện theo quy định của Dự thảo Luật thì có 04 ngành, nghề (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học công nghệ) đã được quy định tại Luật Đầu tư 2014.

Đối với 02 ngành còn lại, ngành, nghề báo chí, phát thanh, truyền hình được bổ sung trên cơ sở quy định của Luật Báo chí. Theo đó, thành lập nhà xuất bản, cơ quan báo chí là lĩnh vực độc quyền nhà nước.

Kinh doanh bất động sản là ngành, nghề không khuyến khích đầu tư ra nước ngoài. Hiện nay, phần lớn dự án trong lĩnh vực này do cá nhân đăng ký thực hiện (262 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 390,9 triệu USD) nhằm dịch chuyển tài sản hoặc để được cư trú dài hạn ở nước ngoài và đang có xu hướng tăng, tiềm ẩn nhiều rủi ro cũng như thất thoát nguồn lực đất nước.

Do vậy, việc đặt ra điều kiện để kiểm soát hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản là cần thiết nhằm bảo đảm nguồn lực cho hoạt động đầu tư trong nước.

Ngoài ra, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Dự thảo Luật đã bỏ quy định lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao đối với dự án đầu tư tại các địa bàn đang có chiến tranh, xung đột hoặc địa bàn Việt Nam chưa thiết lập quan hệ ngoại giao, chưa ký kết các hiệp định về khuyến khích, bảo hộ đầu tư... để tránh làm phát sinh thủ tục hành chính mới không cần thiết.

Hà Chính

Duy Tan Tuyen Sinh 2019

Tin liên quan

Nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Quốc hội vừa ra Nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Cụ thể, Nghị quyết đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với Chính phủ như: Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các loại tội phạm, nhất là tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm về ma túy, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao; ngăn chặn xử lý nghiêm tội phạm “tín dụng đen”; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, áp dụng hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, chú trọng phòng ngừa xã hội.

Siết chặt quản lý tàu bay không người lái

Siết chặt quản lý tàu bay không người lái

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương liên quan nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, giảm thiểu rủi ro trong an ninh, trật tự và an toàn hàng không. Thời gian qua, Chính phủ đã có sự quan tâm thích đáng đến vấn đề nguy cơ uy hiếp an ninh, an toàn hàng không dân dụng của tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, tàu bay không người lái và các phương tiên bay siêu nhẹ đang được phát triển đa dạng và được ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực, mang lại nhiều lợi ích trong đời sống kinh tế - xã hội.

5 chính sách lương hưu, BHXH sẽ đồng loạt điều chỉnh

5 chính sách lương hưu, BHXH sẽ đồng loạt điều chỉnh

Từ tháng 7-2020, mức lương cơ sở sẽ thêm 110.000 đồng, từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng /tháng. Nội dung này được nêu tại Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua với 93,37% đại biểu tham gia tán thành. Mức tăng trên sẽ tác động tới nhiều chính sách về lương hưu, BHXH, BHYT theo hướng có lợi cho người lao động.

Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi): Sẽ thêm cơ chế quản lý người sử dụng ma túy

Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi): Sẽ thêm cơ chế quản lý người sử dụng ma túy

Bên cạnh quy định về quản lý người nghiện ma túy như hiện nay thì cần phải có cơ chế để quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, từ đó phòng ngừa, ngăn chặn hậu quả của việc sử dụng trái phép chất ma túy gây ra cho xã hội. Theo Bộ Công an, ngoài phạm vi điều chỉnh được xác định trong Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) bao gồm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma tuý. Dự thảo Luật dự kiến mở rộng thêm phạm vi điều chỉnh về quy định cơ chế quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy.

Hành vi nào bị coi là thông thầu?

Hành vi nào bị coi là thông thầu?

Theo quy định một trong những hành vi thông thầu là thỏa thuận để một hoặc nhiều bên chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho các bên tham dự thầu để một bên thắng thầu. Trong quá trình đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình qua mạng đấu thầu quốc gia, ông Trần Lịch (Bắc Kạn) gặp tình huống như sau:

Làm gì nếu dính phải 'bẫy lừa' khi vay tiền trực tuyến?

Làm gì nếu dính phải 'bẫy lừa' khi vay tiền trực tuyến?

Nghe vay tiền dễ dàng, nhưng vay xong mới biết chỉ mượn vài trăm ngàn đồng bỗng thành con nợ vài chục triệu; trả hết tiền gốc nhưng lãi vẫn còn… chính là những chiếc “bẫy lừa” mà nhiều người dính phải khi vay trực tuyến. Thời gian gần đây, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (NTD), Bộ Công Thương liên tiếp nhận nhiều khiếu nại liên quan đến giao dịch vay tiền trực tuyến. Cục vừa đưa ra nhiều cảnh báo nhằm hạn chế các tranh chấp phát sinh khi NTD thực hiện các giao dịch trên.