Bình Dương sẽ sớm đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh

  • www.doanhtri.net
  • 15-01-2022
  • 236 lượt xem
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh phát biểu kết luận cuộc họp
 
TTĐT - Chiều 12-10, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh chủ trì cuộc họp nghe Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Becamex IDC báo cáo việc xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Trung tâm IOC).
 
Theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Becamex IDC, việc triển khai xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm IOC sẽ thực hiện trong 04 giai đoạn.
 
Cụ thể:
 
Giai đoạn 01: Triển khai hạ tầng, nền tảng và ứng dụng cốt lõi của IOC;
 
Giai đoạn 02: Thống nhất dữ liệu trên các ứng dụng hiện có, xây dựng các chỉ số hiển thị;
 
Giai đoạn 03: Các đơn vị xây dựng các đề án thành phần tập trung cho từng lĩnh vực cụ thể, thực hiện việc chuyển đổi số tại các ngành, lĩnh vực cung cấp dữ liệu phục vụ cho IOC, triển khai các IOC cấp huyện…;
 
Giai đoạn 04: Hoàn thiện tích hợp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hình dữ liệu lớn, phục vụ khai thác, dự báo, dự đoán, mô phỏng.
 
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh cơ bản thống nhất với các giai đoạn triển khai xây dựng Trung tâm IOC Bình Dương theo như đề xuất. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng dữ liệu của từng ngành, lĩnh vực để tích hợp dữ liệu lên IOC; phối hợp với Tổng công ty Becamex IDC tập trung triển khai các giai đoạn, phấn đấu trong tháng 4/2022 sẽ ra mắt Trung tâm IOC. Tham mưu, đề xuất nhân sự vận hành Trung tâm IOC hiệu quả.
 
Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (hay Trung tâm xử lý điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm) là nơi cho phép tổng hợp tất cả các nguồn thông tin trên tất cả các lĩnh vực, cung cấp cái nhìn tổng thể theo thời gian thực đối với các tài sản, dịch vụ thông minh, qua đó giúp lãnh đạo các cấp có khả năng giám sát, điều hành, hỗ trợ chỉ huy và quản lý chất lượng dịch vụ do tỉnh cung cấp một cách tổng thể, có khả năng phân tích dữ liệu lớn và hỗ trợ ra quyết định; mang đến hiệu quả, cơ hội phát triển các ngành, lĩnh vực và kinh tế - xã hội.
 

Xem thêm Thời sự