Bình Dương: Khẳng định sức mạnh, mối liên hệ mật thiết với nhân dân

  • www.doanhtri.net
  • 20-10-2020
  • 238 lượt xem
Các cá nhân nhận giải báo chí “Dân vận khéo” tại buổi lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống CTDV của Đảng
 
Sáng  (19-10), Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận (CTDV) của Đảng (15.10.1930 - 15.10.2020). Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh.
 
Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang về công tác dân vận (CTDV)  của Đảng 90 năm qua. Bài phát biểu nêu rõ: Trong mỗi giai đoạn lịch sử của cách mạng, tuy công tác dân vận (CTDV) có yêu cầu, nội dung khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu vận động tất cả các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh to lớn chiến thắng kẻ thù, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Phát huy truyền thống anh hùng trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong sự nghiệp đổi mới, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, cơ quan, ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần cách mạng sáng tạo của quần chúng nhân dân, khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước tạo nên nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mới để đưa tỉnh Bình Dương từ một tỉnh nghèo, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất tiểu thủ công nghiệp và nông, lâm nghiệp trở thành một tỉnh có nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp - dịch vụ và đô thị.
 
Góp phần với những thắng lợi chung của tỉnh trong những năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thường xuyên bám sát các Nghị quyết, chương trình công tác của Tỉnh ủy và sự hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương để chủ động tham mưu Tỉnh ủy chương trình công tác dân vận hàng năm, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo những vấn đề cụ thể về công tác dân vận, về thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, về công tác tôn giáo, dân tộc… công tác dân vận (CTDV)  được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đặc biệt đã phát huy hiệu quả, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển tỉnh Bình Dương sớm trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp.
 
Nổi bật là công tác dân vận (CTDV) của chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao mức sống cho người dân; việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở đã mang lại sự hài lòng cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, từ đó tạo môi trường thu hút đầu tư của tỉnh ngày một tốt hơn.
 
Công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, doanh nghiệp và diễn đàn các ngành “lắng nghe ý kiến nhân dân” được chú trọng tổ chức nghiêm túc, hiệu quả từ cấp tỉnh đến cơ sở. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức được 390 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, tổ chức 418 diễn đàn các ngành y tế, giáo dục, tài nguyên môi trường, công an... “lắng nghe ý kiến nhân dân” và đã nhận được 9.164 ý kiến góp ý, hiến kế của nhân dân. Qua đó, đã phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
 
Dịp này, các đơn vị có cách làm hay trong công tác dân vận cũng đã có tham luận để trao đổi, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong thời gian tới. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những thành tựu của công tác dân vận (CTDV)  trong toàn tỉnh; đồng thời khẳng định nguồn gốc chủ yếu sức mạnh của Đảng là mối liên hệ mật thiết với nhân dân; trong suốt quá trình lãnh đạo, Bác Hồ và Đảng ta luôn nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của nhân dân, thường xuyên chăm lo xây dựng và củng cố mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân.
 
Đồng chí Võ Văn Minh cũng đề nghị các cấp ủy và đội ngũ làm công tác dân vận (CTDV)  cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ: Tiếp tục nghiên cứu và nắm vững quan điểm tư tưởng của Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận (CTDV) , đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đối với công tác dân vận (CTDV) . công tác dân vận (CTDV)  cần gắn với việc phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần XI của Đảng bộ tỉnh, đi vào cuộc sống; tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, có ý thức, thái độ đúng đắn với nhân dân, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo, các yêu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
 
Cũng theo đồng chí Võ Văn Minh, công tác dân vận (CTDV)  là phải luôn yêu thương, gần gũi, tôn trọng, lắng nghe nhân dân; tiếp tục chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; thực hiện tốt công bằng xã hội, đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, nâng cao vai trò trách nhiệm và tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cơ quan, tổ chức; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi của dân. 
 
Tại buổi lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận (CTDV)  của Đảng, ban tổ chức cũng đã trao giải thưởng vòng sơ khảo - chung khảo Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2018 - 2020 cho 7 tập thể, 78 tác phẩm của các tác giả thuộc các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh. Theo ông Nguyễn Văn Lộc, cuộc thi đã mang lại những hiệu ứng tích cực trong đời sống xã hội. Việc tổ chức cuộc thi nhằm tổng kết các mô hình dân vận khéo trên địa bàn tỉnh, qua đó kịp thời tuyên truyền, biểu dương những cá nhân, tập thể làm tốt công tác dân vận. Cuộc thi còn góp phần cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước trên lĩnh vực dân vận, phát huy các nguồn lực trong nhân dân đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ngày càng hoàn thiện...
 
Cũng tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát động, kêu gọi các ngành, các cấp cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh cần phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết dân tộc, lá lành đùm lá rách, kêu gọi và phát động mạnh mẽ các chương trình hướng về miền Trung thân yêu; cùng chung tay góp sức hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục khó khăn, vượt qua đau thương mất mát...
 
QUỲNH NHƯ  http://baobinhduong.vn/
 

Xem thêm Thời sự