Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

  • www.doanhtri.net
  • 09-08-2022
  • 471 lượt xem
Căn cứ Báo cáo Tổng kết công tác công tác năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Viện IBLA & Chi Hội Luật gia Viện Khoa Học Pháp Lý & Kinh Doanh Quốc tế (IBLA). Theo báo cáo số 17/IBLA/BC-2021 ngày 30/11/2021.
 
Căn cứ Báo cáo quý I/2022 và chương trình công tác quý II/2022 số 01/IBLA/BC-2022 ngày 19/3/2022.
 
Căn cứ vào các nội dung thảo luận tại Hội nghị của lãnh đạo Viện và BCH Chi Hội LG Viện IBLA ngày 22/4/2022 với sự tham dự của LG.TS Nguyễn Thị Sơn - Viện trưởng Viện IBLA, các Ủy viên BCH Chi Hội LG Viện cùng một số cán bộ nghiệp vụ của Viện có liên quan; Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu của Viện trưởng, báo cáo của Chi hội trưởng; Hội nghị đã thảo luận thống nhất thông qua các nội dung có liên quan đến nhiêm vụ của 6 tháng đầu năm 2021 và 6 tháng cuối năm 2022.
 
Căn cứ công văn số 113/HLGVN ngày 16/5/2022 của Hội Luật Gia VN ngày 16/5/2022 về việc báo cáo sơ kết 6 tháng cuối tháng đầu năm 2022. Nay Viện IBLA và Chi hội Luật Gia Viện IBLA  xin Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 như sau:
 
www.doanhtri.net
 
 

Xem thêm Tin Chi hội IBLA