Báo cáo công tác Hội quý I năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022

  • www.doanhtri.net
  • 26-04-2022
  • 530 lượt xem

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Viện IBLA & Chi Hội Luật gia Viện Khoa Học Pháp Lý & Kinh Doanh Quốc tế (IBLA). Theo báo cáo số 17/IBLA/BC-2021 ngày 20/11/2021.

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của TW Hội Luật gia Việt Nam triển khai tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 vào ngày 28/12/2021.

Tại Hội nghị ngày 22/2/2022 Viện IBLA & Chi Hội Luật Gia Viện Khoa Học Pháp Lý & Kinh Quốc Tế đã triển khai thực hiện Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 tại báo cáo số 17/IBLA/BC-2021 ngày 20/11/2021 đã gửi TW Hội Luật gia Việt Nam.

Thực hiện theo công văn đề nghị gửi báo cáo số 30/HLGVN của Hội Luật gia Việt Nam ngày 16/2/2022 về việc Báo cáo công tác Quý I năm 2022. Thời gian tính từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 28/2/2022.

Nay Viện IBLA xin báo cáo theo đề cương hướng dẫn như sau:

(BẤM TẢI FILE BÁO CÁO)

 

Xem thêm Tin Chi hội IBLA